Sertaozinho
Estadio Municipal Frederico Dalmazo, Sertaozinho