Rusya
Olimp-2, Rostov-on-Don

Stadyum

Olimp-2
Rostov-on-Don
Kapasite
15.840