Puerto Rico

 • Mağlubiyet
  0:10 2016-02-16
  vs.
  ABD
  ABD
 • Mağlubiyet
  0:9 2016-02-13
  vs.
  Kosta Rika
  Kosta Rika