Pirin 2002 Razlog
Gradski Stadium, Razlog

Stadyum

Gradski Stadium
Razlog
Kapasite
8.000