Fildişi Sahili
Moncton Stadium, Moncton

Stadyum

Moncton Stadium
Moncton