FC Yenisey Krasnoyarsk
Central Stadium, Krasnoyarsk