Barsa Sumy
Zatys, Hornostayivka

Stadyum

Zatys
Hornostayivka
Kapasite
1.400