Al Shabab Al Arabi
Maktoum Bin Rashid Al maktoum Stadyumu, Dubai