AL Nasr Kuwait
Ali Al-Salem Al-Sabah Stadyumu, Al Farwaniyah