Tj Druzstevnik Velke Kostolany
1-й раунд
воскресенье, 31 июля 2016 г.