Tasman United
Trafalgar Park, Нелсон

Стадион

Trafalgar Park
Нелсон
Вместимость
8 000