Sk Bentky Nad Jizerou
Stadion na Plynarne, Прага
15. Тур №
воскресенье, 20 ноября 2016 г.
14. Тур №
воскресенье, 13 ноября 2016 г.
13. Тур №
воскресенье, 6 ноября 2016 г.
12. Тур №
воскресенье, 30 октября 2016 г.
11. Тур №
суббота, 22 октября 2016 г.
10. Тур №
воскресенье, 16 октября 2016 г.
9. Тур №
суббота, 8 октября 2016 г.
8. Тур №
воскресенье, 2 октября 2016 г.
17. Тур №
среда, 28 сентября 2016 г.
7. Тур №
суббота, 24 сентября 2016 г.
6. Тур №
воскресенье, 18 сентября 2016 г.
5. Тур №
воскресенье, 11 сентября 2016 г.
16. Тур №
среда, 7 сентября 2016 г.
4. Тур №
воскресенье, 4 сентября 2016 г.
3. Тур №
воскресенье, 28 августа 2016 г.
2. Тур №
воскресенье, 21 августа 2016 г.
1. Тур №
суббота, 13 августа 2016 г.
2-й раунд
среда, 10 августа 2016 г.
1-й раунд
суббота, 30 июля 2016 г.