Sh. Al Dhahiriya
Dura Stadium, Хеврон

Стадион

Dura Stadium
Хеврон
Вместимость
18 000