Sabayil
Bayil Stadium, Баку
1/8 финала
суббота, 3 декабря 2016 г.
14. Тур №
четверг, 2 февраля 2017 г.
15. Тур №
суббота, 11 февраля 2017 г.
16. Тур №
пятница, 17 февраля 2017 г.
17. Тур №
среда, 22 февраля 2017 г.

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Sabayil vs Ахсу
0 Побед
1 Ничья
0 Побед
Sabayil vs ФК Гёязань Казах
1 Победа
0 Ничья
0 Побед
Sabayil vs Моик Баку
1 Победа
0 Ничья
0 Побед