Мезёкёвешд Жори
Mezokovesdi Varosi Stadion, Мезёкёвешд