Катвийк
ТАТА Стил, Велсен

Стадион

ТАТА Стил
Велсен
Вместимость
3 200