ФК 07 Вестур Сорвагур
á Dungasandi, Сандавагур

Стадион

á Dungasandi
Сандавагур
Вместимость
2 000