АЕК Афины

30. Тур №
суббота, 29 апреля 2017 г.
29. Тур №
суббота, 22 апреля 2017 г.
26. Тур №
суббота, 1 апреля 2017 г.
20. Тур №
воскресенье, 26 марта 2017 г.
24. Тур №
воскресенье, 12 марта 2017 г.
23. Тур №
суббота, 4 марта 2017 г.
22. Тур №
суббота, 25 февраля 2017 г.
21. Тур №
суббота, 18 февраля 2017 г.
19. Тур №
суббота, 4 февраля 2017 г.
18. Тур №
суббота, 28 января 2017 г.
11. Тур №
суббота, 14 января 2017 г.
1. Тур №
пятница, 23 декабря 2016 г.
15. Тур №
воскресенье, 18 декабря 2016 г.
14. Тур №
воскресенье, 11 декабря 2016 г.
13. Тур №
суббота, 3 декабря 2016 г.
11. Тур №
суббота, 19 ноября 2016 г.
9. Тур №
суббота, 29 октября 2016 г.
8. Тур №
суббота, 22 октября 2016 г.
7. Тур №
суббота, 15 октября 2016 г.
6. Тур №
воскресенье, 2 октября 2016 г.
5. Тур №
суббота, 24 сентября 2016 г.
4. Тур №
суббота, 17 сентября 2016 г.
3. Тур №
суббота, 10 сентября 2016 г.