1 ФК Юнион Берлин
Гейдевалдштадион, Гюттерслох
8. Тур №
суббота, 12 ноября 2016 г.
7. Тур №
суббота, 5 ноября 2016 г.
6. Тур №
воскресенье, 30 октября 2016 г.
5. Тур №
воскресенье, 16 октября 2016 г.
4. Тур №
воскресенье, 25 сентября 2016 г.
3. Тур №
воскресенье, 11 сентября 2016 г.
2. Тур №
воскресенье, 4 сентября 2016 г.
1. Тур №
воскресенье, 28 августа 2016 г.
1-й раунд
воскресенье, 21 августа 2016 г.
воскресенье, 23 августа 2015 г.