Tj Druzstevnik Velke Kostolany
Runda 1.
niedziela, 31 lipca 2016