Tasman United
Trafalgar Park, Nelson
8. kolejka
sobota, 10 grudnia 2016
9. kolejka
piątek, 16 grudnia 2016
10. kolejka
sobota, 7 stycznia 2017
11. kolejka
sobota, 14 stycznia 2017
12. kolejka
sobota, 21 stycznia 2017