Sydney Olympic
Belmore Sports Ground, Sydney

Stadion

Belmore Sports Ground
Sydney
Pojemność
25 000