Ssv Hojfyn
Sydbank Stadium, Varde

BEZPOŚREDNIE MECZE

Ssv Hojfyn vs Tarup-Paarup IF
0 Wygranych
0 Remisów
1 Wygrana
Ssv Hojfyn vs Kolding BK
1 Wygrana
0 Remisów
0 Wygranych
Ssv Hojfyn vs Oureskolernes BK
0 Wygranych
2 Remisy
0 Wygranych