Qingdao Zhongneng
Qingdao Tiantai Stadion, Qingdao