Niigata University Hw
Toyama Athletic Stadium, Toyama
Runda 1.
sobota, 27 sierpnia 2016