MSK Rimavska Sobota
Stadion Na Zahradkach, Rimavska Sobota