MSK Fomat Martin
Stadion pod Zoborom, Nitra

Stadion

Pod Zoborom
Nitra
Pojemność
11.384