Minija Kretinga
Stadion Miejski w Kretinga, Kretinga