MFK Dolny Kubin
Stadion MUDr. Ivana Chodaka, Dolny Kubin