Legionovia Legio.
Stadion przy ul. Kusocińskiego, Niepołomice