Kohtla-Jarve JK Jarve
Centrum Sportu Kohtla-Jarve, Kohtla-Järve