Chkherimela Kharagauli
Stadion Vladimer Bochorishvili, Tkibuli