CF Gagauziya
Stadion im. V.G. Mumzhieva, Komrat

Stadion

Stadion im. V.G. Mumzhieva
Comrat
Pojemność
4.000