Borac Bosanski Samac
Stadion Miejski, Samac

Stadion

Stadion Miejski
Samac
Pojemność
3 000