Yamanashi Gakuin University Orions
Shonan BMW Stadium Hiratsuka, Kanagawa