Sertaozinho SP
Estadio Municipal Frederico Dalmazo, Sertaozinho