SC Vasas Budapest
Stadion Rudolf Illovszky, Budapest