Ronneby BK
Bergaviks IP, Kalmar

Stadion

Bergaviks IP
Kalmar