Qingdao Hainiu
Qingdao Sports Center Guoxin Stadium, Qingdao