Lansdowne Bhoys Fc
Rochester Rhinos Stadium, Rochester, NY