KS Cyklon Rogoznik

Putaran
Sabtu, 25 Juni 2016
  • KS Cyklon Rogoznik KS Cyklon Rogoznik
    Polonia Laziska Gorne Polonia Laziska Gorne
    4 : 3
    05:00
Rabu, 22 Juli 2015
  • 7 : 1
    12:00