Kochi United Sc
Nagasaki Stadium, Isahaya
Putaran 1
Sabtu, 27 Agustus 2016