Khadamat Rafah

Putaran
Sabtu, 15 Oktober 2016
 • Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  Ahli Gaza Ahli Gaza
  2 : 1
  09:00
Putaran
Minggu, 10 April 2016
 • Shabab Rafah Shabab Rafah
  Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  3 : 3
  07:00
Putaran
Sabtu, 02 April 2016
 • Al Sadaka Club Al Sadaka Club
  Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  1 : 1
  07:00
Putaran
Sabtu, 26 Maret 2016
 • Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  Gaza Sporting Club Gaza Sporting Club
  0 : 1
  08:00
Putaran
Minggu, 13 Maret 2016
 • Khadamat Al Maghazi Khadamat Al Maghazi
  Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  0 : 1
  08:30
Putaran
Sabtu, 05 Maret 2016
 • Ittihad Khanyounis Ittihad Khanyounis
  Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  1 : 1
  07:30
Putaran
Minggu, 28 Februari 2016
 • Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  Shabab Khanyounis Shabab Khanyounis
  4 : 1
  07:30
Putaran
Minggu, 21 Februari 2016
 • Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  Ittihad Shojaeyya Ittihad Shojaeyya
  2 : 0
  07:30
Putaran
Minggu, 17 Januari 2016
 • Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  Khadamat Al Shataa Khadamat Al Shataa
  2 : 1
  07:00
Putaran
Jumat, 20 November 2015
 • 0 : 0
  07:30
Putaran
Jumat, 13 November 2015
 • Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  Al Sadaka Club Al Sadaka Club
  1 : 0
  07:30
Putaran
Sabtu, 07 November 2015
 • Gaza Sporting Club Gaza Sporting Club
  Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  4 : 0
  07:30
Putaran
Sabtu, 31 Oktober 2015
 • 2 : 1
  08:30
Putaran
Jumat, 23 Oktober 2015
 • Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  Ittihad Khanyounis Ittihad Khanyounis
  1 : 0
  09:30
Putaran
Jumat, 16 Oktober 2015
 • Shabab Khanyounis Shabab Khanyounis
  Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  1 : 2
  08:45
Putaran
Sabtu, 10 Oktober 2015
 • Ittihad Shojaeyya Ittihad Shojaeyya
  Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  1 : 2
  08:45
Putaran
Minggu, 04 Oktober 2015
 • 1 : 1
  09:00
Putaran
Senin, 28 September 2015
 • Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  Khadamat Khanyounis Khadamat Khanyounis
  1 : 1
  09:00
Putaran
Sabtu, 19 September 2015
 • Khadamat Al Shataa Khadamat Al Shataa
  Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  0 : 3
  09:30
Putaran
Sabtu, 12 September 2015
 • Khadamat Rafah Khadamat Rafah
  Hilal Gaza Hilal Gaza
  2 : 0
  09:30