FC Shanghai Shenhua
Hongkou Football Stadium, Shanghai