Emirates Ras Al-Khaimah
Emirates Club Stadium, Ras al Khaimah