Al Shaik Hussain
Prince Hashim Stadium, Ramtha
Perempat final
Senin, 28 September 2015