X. Tianshan Leopard
Huangshi Stadium, Huangshi

Stade

Huangshi Stadium
Huangshi