Qingdao Zhongneng
Qingdao Tiantai Stadium, Qingdao