Olimpiets DUSSH
Severnyya, Nizhny Novgorod

Stade

Severnyy
Nizhny Novgorod
Capacité
3.180