Fovu de Baham
Stade de Baham, Baham

Stade

Stade de Baham
Baham
Capacité
7 000